Wat wij doen

Waarvoor staat POSO.

POSO staat voor Stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties die zich inzet voor 50plussers in de gemeente Midden-Groningen en activiteiten organiseert, veelal samen met andere plaatselijke organisaties. U kunt hierbij denken aan  zomeractiviteiten als fiets- en  scootmobieltochten, vissen, klootschieten een bezoek aan de Historische werf of Fraeylemaborg, een rondrit met een oude bus en bezoek aan het Nationaal busmuseum.

Maar POSO zet zich ook in bij de Internationale dag van de ouderen, organiseert de Lifestylebeurs voor 50 plus, rijvaardigheidsritten en in  samenwerking met het Aletta Jacobs College workshops met koken of een lekkere lunch bereid door leerlingen.

Naast de activiteiten is de POSO maatschappelijk betrokken en stelt zich ten doel de belangen van ouderen te behartigen door overleg en samenwerking met gemeente en andere organisaties.

POSO bestaat geheel uit vrijwilligers.  Met behulp van subsidies, giften, sponsorgeld en advertentie-opbrengsten worden de activiteiten gefinancierd.

Neem contact met ons op