walking football

Walking Football voor 60-plussers

Walking Football draagt bij aan een betere fysieke gezondheid. Sport en bewegen is voor 60-plussers nog belangrijker vanwege het hogere risico op gezondheidsklachten. Sporten verkleint de kans op klachten juist en komt daarmee de gezondheid ten goede. 

Naast een betere fysieke gezondheid is de kans groot voor meer sociale interactie. Actief zijn op en buiten het veld vergroot de sociale mobiliteit van 60-plussers. Door te bewegen kunnen contacten opgedaan worden waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Inactiviteit kan eenzaamheid veroorzaken.

Walking Football wordt gespeeld op een veld met een afmeting van 42 meter bij 21 meter met kleine doelen zonder een keeper. Een team bestaat uit 6 spelers. Rennen en een sliding is niet toegestaan. M.a.w. geen fysiek geweld op het veld.
Er wordt getraind op deze vorm van voetbal, waarbij het accent ligt op het samenspel. Als je een voetbalachtergrond hebt zul je al vrij snel het spelletje leuk gaan vinden.

We zien u graag op de training bij