particulier

Onze vrienden

Bakker L.Dhr.                             Beek van M. Mw.
Bodewes A. Mw.       

Boerma R.Mw.                              Bosma J. Dhr.
Bueving M. Mw.
Davids T. Mw.
Eggermont R. Mw.
Franssen F.E. Mw.
Groenewold D. Dhr.
Guns T. Dhr.
Haze H. Dhr.
Hut G.G. Mw.

Kiewiet W. Dhr.
v. Kleef-SchoorT. Mw.
Kranenborg F.G. Mw.

Lubbers Fam.
Lutgers G. Mw.
v.d. Meij Fam.
Meijer-TigchelaarM. Mw.
Ottens Fam.
Ronda F. Dhr.
Schaank M. Mw.                      Schilthuis-Teeuwen J. Mw.
Schipper J.
Schoenmaker Mw.
Sibon M.J.H.
Smith Dhr.

Smit Venema G. Mw.
Spakman-Bakker A.A. Mw.
Stiekema J. Dhr.
Steeg van der J. Mw.
Talsma M.J.P. Dhr.
Timmer W. Dhr.                           Vegter Fam.
Veldhuis Fam.
Vriesema J. Mw.
Wijbenga B. Dhr.
Wildeveld-Tuizenga H.Mw.
Zonnenberg H. Dhr.                   Zuiderveld M. Dhr.

HET POSO STEUNEN?

Als Poso zijn wij afhankelijk van giften en subsidies. Mocht u het werk van het Poso willen ondersteunen dan kan dat op de volgende manieren:  

Giften

U kunt uw gift op de volgende wijze overmaken: met een overboekingformulier van uw eigen bank of door te telebankieren. Gebruik daarbij de volgende gegevens: t.n.v. Poso,  rekeningnummer:NL95 RBRB 0777 9487 02, o.v.v. Gift

Fiscaal voordeel:  Het Poso heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting met in achtneming van de geldende belastingregels.

Legaat of Erfstelling

Het opmaken van een testament is iets waar niemand graag aan denkt. Het geeft u wel de mogelijkheid om het werk van de Vereniging POSO op een bijzondere manier te steunen. Middels een legaat of door de Vereniging POSO als (mede-)erfgenaam op te laten nemen in uw testament.

Legaat

U kunt bij de notaris een legaat voor de Vereniging POSO in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling

Bij een erfstelling kan u er voor kiezen om de Vereniging POSO geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting

De Vereniging POSO heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Er hoeft daarom geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen te worden betaald.

Vragen en informatie

Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap.

Heeft u nog vragen over een nalatenschap of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op via e-mail info@poso-middengroningen.nl.