POSO | VRIENDEN

Zakelijk en Particulier

Het POSO is een stichting die voor ouderen in de Gemeente Midden-Groningen allerlei activiteiten organiseert, veelal in samenwerking met andere plaatselijke organisaties. Zo wordt het volgende georganiseerd: zingen en muziek maken, computercursussen, voorlichtingen, gezellige en culturele avonden, koken voor 50+ mannen, fietsen, zomeractiviteiten, scootmobieltochten, vissen, dag van de ouderen, lifestylebeurs, rijvaardigheidsritten, luisteren naar muziek, Klootschieten, lotgenotengroep Oogcontact, lotgenotengroep Mantelzorgers dementie.

Naast al deze activiteiten is het POSO ook maatschappelijk betrokken. Het POSO stelt zich ten doel de belangen van ouderen optimaal te behartigen door te overleggen en waar mogelijk, samen te werken in aangelegenheden die de belangen van ouderen direct of indirect raken. Het POSO richt zich hierbij onder andere op het gemeentebestuur, de Ouderenraad, Stichting Kwartier Zorg en Welzijn en vele andere plaatselijke instanties en organisaties.

Het POSO bestaat geheel uit vrijwilligers die met behulp van subsidies, giften, sponsorgelden, advertentieopbrengsten haar activiteiten financiert. Daar de overheid zich meer richt op zorg en veel minder op welzijn voor ouderen, wordt ons werk steeds belangrijker. Daarom is het POSO nu of in de toekomst ook voor u persoonlijk belangrijk.

Wil het POSO zich nu en in de toekomst blijven inzetten, dan is uw bijdrage als Vriend van het POSO of als adverteerder onontbeerlijk. U kunt zich als Vriend van het POSO opgeven, voor € 15,00 per jaar, via email aan info@poso-middengroningen.nl.

POSO | ZAKELIJKE VRIENDEN

Beter Horen, Carlo Goddijn , Cinefilmhuis, De Boer Schoenmode, De Groene Klaver, Fysiotherapie Hoogezand, Gem MG Schuldhulpverlening, Gewichtsconsulente-HS, Het Meisje van Rustenburg, Hotel Restaurant Faber, Irma Adema, iT-Land/Veldhuis, Jopie Jong Woninginrichting, Jumbo Sappemeer, Juwelier Meijer, Keurslager Smit, Kielzog Theater Kunstencentrum , Koken en Wonen, Kwartier Zorg en Welzijn, Kwartier Zorg en Welzijn, La Luna Care, Londeman Mannenmode, Masis, Mitra Dranken Vogel, Pedicure Hikkemien, Reensche Compagnie, Reinders Installatietechnieken, Restaurant De Gouden Zon, Slagerij Johan Boltjes, Specsavers Hoogezand,Uitvaartzorg Brouwer, Van der Klei Optiek, Van Kasteel, Van Smaak, Veldkamp & Elzinga Notarissen, Vishandel Mulder, Winkeliersver De Hooge Meeren, ZINN , ZaVie

POSO | PARTICULIERE VRIENDEN

Meta van Beek, Ansje Bodewes, Mevr. R. Boerma, Jan Bosma, Maria Bueving, Tiny Davids, Rolf en Nienke Domenie,Riet Eggermont, Jan Ensing en Nanny Veeninga, F.E. Franssen, Daan Groenewold, Theo Guns, Henk Haze, Mevr. W. Hummel-Niemeijer, Geessina Hut, Kiewiet Willem, Truus van Kleef-Schoor, Albert en Bina Kleefman, Mevr. F.G. Kranenborg, Be Kruize, Fam. B. Lubbers, Gerda Lutgers, Ineke Meijer, Mevr. M. Meijer-Tigchelaar, Douwe en Lineke Ottens, Frits Ronda, Mieneke Schaank, Janneke Schilthuis, Schipper, M.J.H. Sibon, Smith, Gea Smit-Venema, Lammert van Son, Jannie van der Steeg, Joop Stiekema, Marcel Talsma, Fam. Vegter, Fam. Veldhuis, Dhr. I. Vinckers, Jeannette Vriesema, Marten Zuiderveld.

 

HET POSO STEUNEN?

Als POSO zijn wij afhankelijk van giften en subsidies. Mocht u het werk van het POSO willen ondersteunen dan kan dat op de volgende manieren:  

Giften: U kunt uw gift op de volgende wijze overmaken: met een overboekingformulier van uw eigen bank of door te telebankieren. Gebruik daarbij de volgende gegevens: t.n.v. POSO,  rekeningnummer:NL95 RBRB 0777 9487 02, o.v.v. Gift

Fiscaal voordeel: Het POSO heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting met in achtneming van de geldende belastingregels.

Legaat of Erfstelling: Het opmaken van een testament is iets waar niemand graag aan denkt. Het geeft u wel de mogelijkheid om het werk van de Vereniging POSO op een bijzondere manier te steunen. Middels een legaat of door de Vereniging POSO als (mede-)erfgenaam op te laten nemen in uw testament.

Legaat: U kunt bij de notaris een legaat voor de Vereniging POSO in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling: Bij een erfstelling kan u er voor kiezen om de Vereniging POSO geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting: De Vereniging POSO heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Er hoeft daarom geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen te worden betaald.

Vragen en informatie: Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap.

Heeft u nog vragen over een nalatenschap of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op via e-mail info@poso-middengroningen.nl.