vrienden

Daar waar de overheid met betrekking tot welzijn en zorg een grote taak had in het verleden, zien we dat vooral het deel welzijn bij de overheid door grote bezuinigingen steeds kleiner wordt. Als POSO zien wij daar dan ook een belangrijke taak liggen. Deze taak proberen wij te vervullen door het organiseren van allerlei activiteiten voor ouderen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Maar dat kunnen wij niet alleen. Omdat de gemeente sterk bezuinigt op subsidies moeten ook wij op zoek naar andere financiële bronnen.

 

Dankzij de bijdragen van de “Vrienden van het POSO” zijn wij in staat geweest om, naast de inkomsten uit subsidie van de gemeente, al onze activiteiten voor de ouderen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer uit te voeren. De vriendenclub bestond in 2015 uit 60 leden waarvan een aantal tevens heeft geadverteerd in ons tijdschrift “Nieuws van het POSO”. Deelname hieraan is niet alleen een stukje reclame voor de deelnemer, maar ook een welkome bijdrage aan onze activiteiten. Daarnaast wordt het POSO gesponsord door Medisch Centrum Gorecht en iTrain Opleidingen. De groep “Vrienden van het POSO” bestaat voor het grootste deel uit plaatselijke middenstanders maar ook worden steeds meer particulieren vriend van de groep.

 

Het POSO is sinds 8 januari 2014 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ).