Vrienden van het POSO

POSO is een stichting die zich inzet voor 50plussers in de gemeente Midden-Groningen, die activiteiten organiseert, veelal samen met andere plaatselijke organisaties. U kunt hierbij denken aan  zomeractiviteiten als fiets- en  scootmobieltochten, vissen, klootschieten een bezoek aan de Historische werf of Fraeylemaborg, een rondrit met een oude bus en bezoek aan het Nationaal busmuseum.

Maar POSO zet zich ook in bij de Internationale dag van de ouderen, organiseert de Lifestylebeurs voor 50 plus, rijvaardigheidritten en in  samenwerking met het Aletta Jacobs College workshops met koken of een lekkere lunch bereid door leerlingen.

Naast de activiteiten is de POSO maatschappelijk betrokken en stelt zich ten doel de belangen van ouderen te behartigen door overleg en samenwerking met gemeente en andere organisaties.

POSO bestaat geheel uit vrijwilligers.  Met behulp van subsidies, giften, sponsorgeld en advertentie-opbrengsten worden de activiteiten gefinancierd. De vrijwilligers willen zich nu en in de toekomst graag blijven inzetten. Iedere bijdrage is belangrijk om dit ook te kunnen blijven financieren.

Wilt u ook dat POSO de activiteiten kan blijven doen en wilt u dit financieel steunen? Wordt dan Vriend van de POSO door een vrijwillige bijdrage van 15 euro per jaar aan ons over te maken.

POSO heeft de ANBI status. Uw bijdrage is met in achtneming van de geldende belastingregels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. RSIN 853 596 815

Opgave kan via mail naar penningmeester@poso-middengroningen.nl met vermelding van uw naam en woon- en mailadres.

Namens het bestuur en vrijwilligers van POSO, hartelijk dank.

Neem contact met ons op