Vissen

POSO viscompetitie 2023 georganiseerd door de Hengelclub Foxhol

Ook in 2023 was er weer de traditionele POSO viscompetitie. Al meer dan 40 jaar één van de populairste onderdelen van de zomeractiviteiten en al meer dan 10 jaar georganiseerd door de Hengelclub Foxhol.

Vanwege het weer was de opkomst dit jaar iets minder groot, maar nog altijd met een gemiddelde van 25 dames en heren toch weer een mooie opkomst en ondanks het af en toe slechte weer was de stemming weer opperbest.

Dat er iets met het klimaat aan de hand is kunnen we zo langzamerhand niet meer ontkennen, een paar jaar geleden hebben we een wedstrijd moeten annuleren wegens de hitte en dit jaar was het wederom raak, nu was de storm spelbreker.

Op verzoek van de deelnemers hebben we de uitgevallen wedstrijd ingehaald, zodat we de competitie toch nog met 4 wedstrijden hebben afgesloten.

Ondanks het tegenvallende weer is er wederom fanatiek gestreden om de eer. De eerste wedstrijd is gewonnen door H. van Lune, tweede is geworden H. Imbos en op de derde plaats is geëindigd G. Molema met een zeelt van 1800 gram. Opmerkelijk was dat R. Hoving als debutant een brasem ving van 1610 gram. Ook bijzonder was de vangst van mevr. Smit, die een vis(je) ving van slechts 16 mm (bijna even groot als de made waaraan hij gevangen is). De winnaar van de tweede wedstrijd was J.P. Laning, op de tweede plaats eindigde H. van Lune en de derde plaats was voor H. Imbos. Ook ditmaal een debutante met een opmerkelijke vangst; mevr. Knevelman verschalkte een brasem van 1970 gram. De eerste plaats bij de derde  wedstrijd was voor een andere debutant H. Soerjaman met een zeelt van 2000 gram, met op de tweede plaats J.P. Laning en de derde plaats was voor K. Korf. De laatste wedstrijd werd gewonnen door D. v. Wijk met een brasem van 2350 gram, met als tweede J.P. Laning, de derde plaats was voor R. Hoving met wederom een brasem nu van 2000 gram.. Algemeen kampioen van de POSO-viscompetitie 2023 is evenals vorig jaar uiteindelijk geworden, H. van Lune, de tweede plaats was voor J.P. Laning, die op de laatste dag zijn concurrent H. Imbos met één punt versloeg.   

Evenals vorig jaar werd het seizoen afgesloten met een hapje en een drankje, wat wederom zeer gewaardeerd werd door de deelnemers.  Met dank aan slagerij Boltjes voor de sponsoring van de heerlijke hapjes. Helaas stopt slagerij Boltjes met zijn activiteiten en zullen we dus om moeten zien naar een andere leverancier. Met voor iedereen eenzelfde prijs werd de competitie afgesloten en werd er reeds door menigeen uitgezien naar 2024, wanneer de POSO wederom een viscompetitie organiseert in samenwerking met de hengelclub Foxhol. Noteer de datums alvast: 19 juni, 3 juli, 17 juli en 31 juli.

Totaaluitslag POSO viscompetitie 2023

1. H. van Lune      9.G. Molema             17. K. Huizenga                          25. A. Mulder                 

2. J.P. Laning        10. F. Borghuis           18. A. Douma                            26.Mevr.Knevelman

3. H. Imbos           11. M. van Emmerik 19. mevr. Smit                           27.J. Nieboer

4. K. Korf               12. K. Veen                 20.mevr. Graaf                         28. E. Luiken

5. D. V. Wijk         13. G. Scheppers        21. mevr. Scherpenhuizen     29. S.Roukema

6. G. van Lune      14. R. Hoving               22. Mevr. Huizenga                30. J. Tromp

7. H. Soermajan   15. G. Velthuis             23. C. van Leeuwen                 

8. R. Westra         16. F. Niezen              24.W. Kleef                               

Zowel dames als heren zijn welkom om deel te nemen aan deze viscompetitie van 4 wedstrijden die elk jaar worden gehouden in de zomervakantie in het Gorechtpark

Er wordt gevist met één vaste hengel en een leefnet van minimaal 2,5 m lang en 40cm doorsnede en minimaal 4 ringen.

Per wedstrijd zijn er 3 prijzen te winnen en aan het eind van de competitie is er voor iedereen  (bij minimale deelname van 3 wedstrijden) een zelfde prijs.

De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Vanaf 12.30 uur kunt u zich op de wedstrijddagen aanmelden bij de grote vijver in het Gorechtpark. De inleg is €2,00.

U dient bij de viswedstrijden in het bezit te zijn van een leefnet van minimaal 2,5 meter lang en 40 cm doorsnee, anders wordt u van deelname uitgesloten.

De wedstrijden vinden plaats op woensdagmiddag. Vooraf aanmelden is niet nodig; opgave kan bij de vijver. De aanvang is om 13.00 uur.

De kosten bedragen 2 euro per persoon.

Data en opgave worden gepubliceerd in de Regiokrant, in POSOtief en op onze website onder kopje Agenda.

Neem contact met ons op