Stichting Actief 50+, Vrouwen van Nu en Alzheimer Ned. afd. Gron.