Scootmobieltochten

4 keer in het zomerseizoen vindt de scootmobieltocht plaats. Dit jaar gaan we 12 juni, 3 juli, 14 augustus en 4 september op pad. De tocht van ongeveer 20 km wordt uitgezet door Bert Wieringa. De start is altijd vanaf het plein voor het gemeentehuis. Verzamelen vanaf 13.00 en starten om 13.30 uur. Ook altijd zijn de verkeersleiders, EHBO-ers, enkele POSO vrijwilligers en iemand van Medipoint aanwezig. Opgave vooraf is nodig bij Bert Wieringa 06-28156117 of mail bertwieringa@outlook.com. Kosten deelname incl. koffie met gebak zijn € 4,00 per persoon per keer.

We hopen net als vorig seizoen, op voldoende deelname van een gezellige club scootmobielers.