Lotgenoten

In 2015 is in samenwerking met Kwartier Zorg en Welzijn de Lotgenotengroep Oogcontact opgericht. Deze activiteit was al vanaf het begin een groot succes. Het blijkt dat met deze activiteit in een grote behoefte wordt voorzien. Het sociale contact is groot. Vooral de herkenbaarheid van het zich in dezelfde situatie te bevinden is voor de deelnemers van grote waarde.

Neem contact met ons op