Lotgenoten Oogcontact

In 2015 is in samenwerking met Kwartier Zorg en Welzijn de Lotgenotengroep Oogcontact opgericht. Deze activiteit was al vanaf het begin een groot succes. Het blijkt dat met deze activiteit in een grote behoefte wordt voorzien. Het sociale contact is groot. Vooral de herkenbaarheid van het zich in dezelfde situatie te bevinden is voor de deelnemers van grote waarde.

Het is 16 maart, de eerste keer dat de lotgenotengroep slechtzienden in 2017 bij elkaar komt. De bijeenkomst is bij Galerie en theehuis Romala’s Home in Kielwinderweer. Voor sommigen een bekende plek van o.a. de kerstroute, voor anderen een aangename eerste kennismaking met deze mooie locatie. Ondanks dat het een mooie, zonnige vroege lentemiddag is, is het helaas nog te fris om buiten in de prachtige tuin te zitten. Maar binnen is het ook prima vertoeven en er is veel te zien.

Na het kopje koffie met vers gebakken appeltaart krijgt mevrouw  Rens de Vries van Visio – Haren het woord. Zij zal deze middag vertellen over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen voor slechtzienden. Visio is een revalidatie-instelling, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van mensen met een oogbeperking.

 Er zijn interessante ontwikkelingen bij de Ipad, de tablet , de Iphone, de Orion webbox, 3D printen en zaken als spraakherkenning, voice-over en luisterboeken.  Ook is er nu een elektronische handloep verkrijgbaar.  Sommige aanwezigen geven aan dat de ontwikkelingen voor hen lastig zijn bij te houden en vaak weten zij niet hoe met de moderne hulpmiddelen om te gaan. Mevrouw de Vries adviseert een training bij Visio te volgen, maar merkt daarbij op dat men daarna wel regelmatig moet oefenen.

Een goed alternatief is ook het gesproken boek. Men kan zich aanmelden bij “passend lezen”. Een lidmaatschap kost 28 euro per jaar en hiervoor heeft men ruime keus uit boeken, kranten en tijdschriften. Voor die laatste twee geldt wel een maximum.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de hulpmiddelen door de zorgverzekeraar moet de oogarts altijd een verwijzing geven.  Er is geen vergoeding voor telefoon of tablet. Voor meer informatie kan men bij Visio terecht. Iedere  vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur is een inloopmiddag.

Op 24 en 25 maart a.s. vindt in Utrecht de grootste tweejaarlijkse hulpmiddelen beurs plaats. De gratis toegangskaarten kan men downloaden via internet. De verwachting is wel dat het erg druk is op deze beurs en veel uitleg krijgen niet erg waarschijnlijk is. Het advies is om informatie mee te nemen en later bij Visio meer uitleg en instructie te halen. Een alternatief is de kleinschaligere beurs in oktober in Rolde bij verzorgingstehuis Hendrik Kok.

Visio houdt zich ook bezig met “actief ontspannen”. Het gaat hierbij om twee bijeenkomsten waarbij men kennis kan maken met verschillende vormen van vrijetijd  besteding, zoals bijvoorbeeld boetseren, knutselen, bloemschikken, etc . Voor deze bijeenkomsten is geen vergoeding mogelijk.

Mevrouw de Vries eindigt met het advies om vooral goed met de energie om te gaan en wijst ook op de mogelijkheid van de cursus “energiebalans”.

Na een korte pauze, een tweede kopje koffie en een voorstelrondje vervolgt Siena de bijeenkomst. Zij stelt voor de volgende bijeenkomst op woensdag 31 mei te laten plaatsvinden bij molen “de Wachter” in Zuidlaren waar ook een museum is.  Daarna  is een boottocht op het meer mogelijk. Dit voorstel krijgt algemene instemming. Inmiddels heeft zij ook al weer een uitnodiging ontvangen voor het middagconcert  van Juicy Lake op 23 december.  Voor de herfstbijeenkomst is nog geen programma. Siena neemt contact op met Gerard Rozeboom, schrijver/dichter, om te kijken wat hij voor die bijeenkomst kan betekenen.

Een nostalgische middag.

Op 31 mei komt de lotgenotengroep “Oogcontact” bijeen voor een gezellige, nostalgische middag in de molen “De Wachter” in Zuidlaren. De heer Doedens, één van de 200 vrijwilligers, heet iedereen van harte welkom in de molen waar op dit moment een heerlijke geur hangt van versgebakken koekjes, die de bakkers net aan het bakken zijn. De koffie en thee met zo’n zelfgebakken koekje en een heerlijke snee krentenbrood, ook een product van de molen, smaken de deelnemers goed. 

Voordat de rondleiding begint, geeft de heer Doedens een inleiding over het ontstaan en het reilen en zeilen van de molen. De molen is in 1851 gebouwd door de tweede zoon van de molenaarsfamilie van Bom. Hij begon met twee maalderijen op wind, maar toen in 1898 de molen werd verkocht aan de molenbouwer Medendorp kwam er een stoommachine. De olieslagerij is vanaf dat moment elektrisch aangedreven, maar de wind bleef zorgen voor het malen van het graan. Op een later tijdstip is de opdracht gegeven voor de bouw van een specerij-maalderij in de molen.

Achter de molen staat Dieks Dele, de werkplaats waar onderhoud plaats vindt en waar ook een klompenmakerij, een smederij en de houtzagerij  in zitten. De naam is afkomstig van de voornaam van Medendorp, Dieks, en Dele betekent werkplaats. Op de verdieping van Dieks Dele staat een grote verzameling gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden.

De molen is op woensdag en zaterdag geopend voor publiek. Op zaterdag zijn alle machines en maalderijen in bedrijf. Dit is mogelijk door de vele vrijwilligers, de verkoop van eigen gebakken en gemaakte producten en financiële bijdragen van mensen die de molen een warm hart toedragen. Alle delen van de molen en de werkplaats zijn voor iedereen goed bereikbaar, mede door de aanwezige trapliften.

De groep begint de rondleiding bij de stoommachine en krijgt vervolgens bij de olieslagerij een demonstratie van de oliepersing. Een interessant procedé waar men met veel belangstelling naar kijkt. Vervolgens is de bovenverdieping aan de beurt waar op schaal gebouwde molens zijn te bewonderen, evenals een winkeltje met authentieke artikelen uit vervlogen tijden en een grote verzameling gereedschappen. Bij de specerijen-maalderij kan men zien hoe ingenieus aangedreven installaties o.a. peper en  kruidnagel  tot poeder vermalen. In de werkplaats zien de deelnemers hoe een elektrisch aangedreven zaag  van een dikke boom mooie plakken maakt. De tijd is omgevlogen en de rondleiding eindigt op het zonnige pleintje bij de winkel waar velen nog wat mooie producten kopen. Een interessante middag bij een molen, die zeker de moeite van het bekijken waard is.

Siena meldt dat het de bedoeling is om in de herfst bij de Aletta Jacobs scholengemeenschap, waar leerlingen koken, met de groep te eten. Dit is een mooie gelegenheid voor een wederzijdse kennismaking. Hiervoor is wel een eigen bijdrage van circa tien euro per persoon nodig. In december staat het kerstconcert op de middag weer op het programma. Als laatste vertelt zij dat er geld van fondsen is ontvangen voor een elektrisch aangedreven duofiets.  Het bedrijf “Floris fietsen” sponsort het onderhoud en zal ook helpen met de keuze voor de juiste fiets. Zij wenst iedereen een mooie zomer en hoopt velen bij de volgende bijeenkomst weer te zien.

Het is donderdagmiddag  7 juli en bij een aangename temperatuur op het terras van Paviljoen de Leine  met prachtig uitzicht op het Zuidlaardermeer ontmoeten de leden van de lotgenotengroep “Oogcontact” elkaar voor een gezellige en interessante middag. Het is een bij uitstek goede gelegenheid om informatie over verschillende zaken uit te wisselen, voorlichting te krijgen en bij te praten.

Siena Ottens heet iedereen van harte welkom en informeert  de groep over enkele gesprekken die zij heeft gehad. Zo is het mogelijk een duo fiets met elektrische ondersteuning te lenen of te huren bij Voor Anker, de Burcht of Sint Jozef. Een belletje naar de activiteitenbegeleider is meestal voldoende. Ook heeft zij contact gehad met de gemeente naar aanleiding van klachten over het WMO vervoer. Het is aan te raden altijd te bellen als er iets mis is, ook al is de oplossing niet meteen geregeld. Een aantal mensen vertelt, ondanks af en toe gedoe met het vervoer, met veel humor over enkele voorvallen. Een vraag van één van de aanwezigen over de spraakmodule op de PC leidt onmiddellijk tot een goed advies. Bij problemen met de ICT is er op vrijdagmiddag bij Visio Haren een inloopmiddag.

Dries Doeven, verkeersdeskundige van de gemeente is aanwezig om samen van gedachten te wisselen over de inrichting van de openbare ruimte in de gemeente. Mensen met een visuele handicap, maar ook ouderen, minder validen en mensen in een rolstoel of scootmobiel lopen tegen veel obstakels aan en meer gezamenlijk optrekken kan leiden tot een betere, voor iedereen aangename, inrichting. Er zijn veel voorbeelden die voor verbetering vatbaar zijn, zoals: veilig oversteken op het winkelcentrum, paaltjes die op de verkeerde plek staan, trottoirs die te hoog zijn, geen goede plek voor taxi’s, een te kleine lift voor rolstoelen en tot de deur van gemeentehuis of theater brengen van minder validen. De herinrichting van het nieuwe plein van het winkelcentrum leidde voor één van de aanwezigen al tot natte voeten. Niets vermoedend wandelde zij enige tijd geleden de waterpartij in.

De heer Doeven licht toe dat bij de gemeente diverse ambtenaren bezig zijn met beheer of vernieuwing van de openbare ruimte en dat zij bij projecten vaak werken met een klankbordgroep. De opmerking dat de oproep voor deelname aan een klankbordgroep ook in de krant staat leidt tot enige hilariteit en het advies aan de gemeente en de betreffende ambtenaren  is om organisaties als bijvoorbeeld het POSO of Kwartier Zorg en Welzijn rechtstreeks te benaderen.

Het onderwerp geeft in ieder geval voldoende stof tot discussie en de conclusie is dat gezamenlijkheid en overleg de beste resultaten zullen geven. In 2017 vindt evaluatie van het plein voor het gemeentehuis plaats en de heer Doeven zal via de POSO of andere organisaties de bewoners en gebruikers betrekken.  Ook de vorming van een toegankelijkheidsplatform en die vervolgens te betrekken bij de evaluatie van de openbare ruimte, komt ter sprake. Maar in de tussentijd is het belangrijk meldingen of klachten wel door te (blijven) geven via de Mooiman Klachtlijn, telefoon 0598-373737 en voor spoedgevallen buiten kantooruren 0653181523. De klacht komt dan bij de juiste persoon terecht, verzekert de heer Doeven.

Al met al een vruchtbare, interessante en aangename middag. Het bestaansrecht van deze groep is nu al aan getoond. De volgende bijeenkomst is 15 september en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je bellen met Siena Ottens (0598-323935). De bijeenkomst van november vervalt. Daarvoor in de plaats komt waarschijnlijk weer een kerstconcert half december. Meer nieuws hierover in het najaar.