Lifestyle-beurs

Op vrijdag 12 oktober 2012 vond in Hoogezand de eerste Lifestylebeurs 50+ plaats met daarbinnen een complete gezondheidsmarkt. Dat was mogelijk door de samenwerking die het POSO, initiatiefnemer van de Lifestylebeurs, was aangegaan met TSN Thuiszorg Groningen, die op verschillende plaatsen in de provincie Groningen gezondheidsmarkten organiseerde. Voor de beurs betekende dat een forse uitbreiding met 30 verschillende organisaties. De beurs trok meer dan 300 bezoekers wat voor de toenmalige locatie teveel was om alle bezoekers goed te kunnen ontvangen. Met ingang 2013 werd de beurs dan ook georganiseerd in de sporthal van Sportcentrum De Kalkwijck. In dat jaar trok de beurs meer dan 500 bezoekers en waar circa 50 verschillende organisaties zich presenteerden. In 2014 trok de beurs inmiddels 650 bezoekers en waren er meer dan 60 organisaties vertegenwoordigd.

De oorsprong van de Lifestylebeurs ligt echter nog een paar jaar eerder, namelijk in het jaar 2010. Deze beurs werd gehouden vanuit het gebouw van Kwartier Zorg en Welzijn en was een gezamenlijke opzet van POSO met Computeropleiding instituut i-Train, waarbij nog een aantal voor ouderen interessante organisaties en bedrijven werden uitgenodigd. Deze eerste beurs was echter het eerste jaar gelijk zo’n groot succes dat de gekozen locatie veel te klein bleek te zijn. Daarom werd het jaar daarop de beurs nu gezamenlijk met TSN Thuiszorg met een gezondheidsmarkt gehouden in De Kern. Ook deze locatie bleek reeds na twee jaar veel te klein te zijn om alle bezoekers te kunnen herbergen. Vanaf 2013 wordt de beurs tot op heden met groot succes gehouden in Sportcentrum De Kalkwijck.

Doelstelling

Het doel van de lifestylebeurs is het informeren van 50 plussers op diverse thema’s die te maken hebben met ouder worden. De entree is gratis en de opzet is laagdrempelig en gericht op ontmoeten en verbinden van zowel bezoekers als standhouders. De standhouders zijn voor 90% maatschappelijke organisaties die in de regio actief zijn.

Organisatie

De projectgroep POSO lifestylebeurs organiseert namens de stichting POSO (Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) elk jaar in de Gemeente Midden-Groningen een Lifestylebeurs voor senioren.

Op de beurs informeren wij u over diverse thema’s die te maken hebben met het ouder worden. De entree is gratis en de opzet is laagdrempelig en gericht op ontmoeten en verbinden van zowel bezoekers als standhouders De standhouders zijn voor 90% maatschappelijke organisaties die actief zijn in de regio. Hierbij kan gedacht worden aan woningstichtingen, zorginstellingen, de bibliotheek, schuldhulpverlening, maar ook culturele instellingen en hobbyclubs. Daarnaast zijn er bedrijven die een product of dienst aanbieden.

· De projectgroep bestaat uit vrijwilligers die zich enthousiast inzetten om de beurs voor u zo interessant mogelijk te maken. Heeft u ideeën of wensen dan kunt u mailen naar: secretariaatlifestylebeurs@hotmail.com Voor meer informatie www.poso-middengroningen.nl/lifestyle-beurs

Vlnr. Geert Veenstra, Maria Bueving, Kim Noordhuis, Ina Slagter, Jan Boelens, zittend Door Oeseburg

Neem contact met ons op