POSO | KLACHTENREGELING

INLEIDING:

Voor de stichting POSO is het belangrijk dat iedere vrijwilliger met plezier zijn of haar werk doet en tevreden is. Aandacht voor onvrede en klachten van vrijwilligers is dan ook belangrijk. Op de eerste plaats voor de vrijwilliger zelf maar ook voor de POSO als stichting om ervan te leren en te verbeteren.

Heb je als vrijwilliger een klacht over een collega vrijwilliger, ga dan met haar/hem in gesprek en probeer samen de klacht op te lossen.

1. Lukt het niet op deze wijze jouw klacht op te lossen, neem dan contact op met de contactpersoon die de activiteit begeleidt en probeer samen de klacht op te lossen.

2. Lukt het niet op deze wijze jouw klacht op te lossen of wil je het zo niet oplossen, dien dan je klacht via een bestuurslid in bij het bestuur. Het bestuur zal binnen een week na het aanmelden van jouw klacht, laten weten wie jouw klacht behandelt. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht volgt een uitspraak door het bestuur over jouw klacht.

3. Betreft de klacht een probleem welke je niet met de collega, de contactpersoon van de activiteit of het bestuur kan of wil spreken, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de stichting POSO. De vertrouwenspersoon bepaalt dan samen met jou hoe jouw klacht wordt aangepakt en naar welk resultaat zal worden toegewerkt. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon kan je vinden op de website van de Stichting POSO.

4. De Klachtencommissie: De vrijwilliger kan een klacht via de vertrouwenspersoon of rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie, zonder tussenkomst van de vertrouwenspersoon.

5.1. Taken klachtencommissie:

– het in ontvangst nemen van (schriftelijke) klachten.

– het inwinnen van alle informatie die noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van de klacht.

– Het horen van de klager.

– de afhandeling van de klacht in overleg met de klager.

– het schriftelijk adviseren omtrent de klacht de klacht aan het bestuur van de stichting.

– het tenminste eenmaal per jaar opstellen van een verslag in algemene termen van haar werkzaamheden en bevindingen, uit te brengen aan het bestuur van de stichting en haar raad van toezicht.

5.2. Leden klachtencommissie:

1. één lid, benoemd door de stichting.

2. één lid, benoemd door de raad van toezicht van de stichting.

3. één onafhankelijk lid, benoemd door beide partijen.

5.3 Vastlegging:

De agenda wordt door de commissieleden samengesteld. Van iedere vergadering wordt een vertrouwelijk kort verslag gemaakt. De klachtencommissie kan alleen dan tot een advies komen wanneer alle leden ter vergadering aanwezig zijn.

GA TERUG