Freylemaborg

Bezoek aan de Freaylemaborg

Een bezoek aan het landgoed de Fraeylemaborg te Slochteren met rondleiding door een gids in de borg, wandelen in het park en genieten van de tentoonstelling. De borg is gelegen in een ongeveer 31 hectare groot landgoed, in aanleg hoofdzakelijk daterend uit de 19e eeuw. Het parkbos is in het begin van de 19e eeuw gewijzigd in de romantische Engelse- lamdschapsstijl. Op het voorterrein

bevindt zich het schathuis waarin een restaurant gevestigd is. Aan de andere kant staat het koetshuis paardenstal en oranjerie. De borg wordt bekroond door een toren met twee klokken.

Volgens een volksverhaal is de naam afkomstig van een edelvrouwe die Elema of Ailma heette. Een adellijke vrouw werd volgens dit verhaal wel aangeduid met het woordje “ver”. Ver Ailma borg zou dan geleid hebben tot Fraeylemaborg. Hiervoor is echter geen enkel bewijs. (bron: Wikipedia)

Meer informatie over dit landgoed en de tentoonstelling in juli is te vinden op www.fraeylemaborg.nl

Neem contact met ons op