POSO | Declaratieformulier

t.a.v. mevrouw Ina Slagter
Vossenburcht 6
9649 KC Muntendam
mail: Ina.Slagter@poso-middengroningen.nl

D E C L A R AT I E – F O R M U L I ER

Algemene omschrijving van de activiteit:

Datum specificatie:

Totaal:
Totaal: 0,00

Naam indiener Datum:

Gelieve het bedrag ad. over te maken op rekeningnummer:
ten name van:

GA TERUG