ANBI

POSO-Midden-Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Voor donateurs en sponsoren van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting

Voor visie en missie klik hier

Voor huishoudelijk reglement klik hier

Voor het Vrijwilligersbeleid van de POSO klik hier

Het ANBInummer van de POSO is: RSIN 853 596 815

Statuten POSO

Neem contact met ons op