VISSEN

U dient bij de viswedstrijden in het bezit te zijn van een leefnet van minimaal 2,5 meter lang en 40 cm doorsnee, anders wordt u van deelname uitgesloten.

Ook voor 2020 heeft het POSO, met ondersteuning van de hengelclub Foxhol, voor de visliefhebbers een viscompetie over 4 wedstrijden opgezet. Op 24 juni, 8 en 22 juli en 5 augustus zien we u graag bij de Gorechtvijver. Aanvang 13:00 uur.

De verslagen van deze wedstrijden vind U op hieronder (incl. beeldmateriaal)

POSO viscompetitie | wedstrijd 1

Op 24 juni organiseerde de hengelclub Foxhol zijn eerste wedstrijd van de POSO viscompetitie 2020. Ondanks de coronacrisis en het warme weer was de opkomst groot. Tweeëndertig  mannen en vrouwen hunkerden er weer naar om een hengeltje uit te gooien in wedstrijdverband. Vooral de vrouwen zijn in opkomst bij deze populaire viscompetitie. Deze keer waren er zelfs negen dames die hun best deden om een visje te verschalken en één van hun wist zelfs de tweede prijs te winnen met een brasem van bijna vijf pond. Kortom het was weer een gezellige sfeer bij de grote vijver in het Gorechtpark. De volgende wedstrijden zijn op 8 juli, 22 juli en 5 augustus. De uitslag van deze eerste wedstrijd was als volgt: de eerste prijs was voor de heer Douma, nummer twee is geworden mevr. Mulder en de derde prijs was voor de heer v.Wijk.

 

POSO viscompetitie | wedstrijd 2

Op 8 juli organiseerde de hengelclub Foxhol zijn tweede wedstrijd van de POSO viscompetitie 2020. Evenals bij de eerste wedstrijd waren er weer tweeendertig deelnemers. Bij een aangename temperatuur (niet te warm en niet te koud) en zonder één druppel neerslag werd er weer op het scherpst van de snede gestreden om de ereplaatsen. Maar ondanks dat staat gezelligheid voorop bij de POSO viscompetitie. De volgende wedstrijden zijn op 22 juli en 5 augustus. De uitslag van deze tweede wedstrijd was als volgt: de eerste prijs was wederom voor de heer Douma, die zich zo langzamerhand manifesteert als topper onder de toppers, nummer twee is geworden de heer Roukema, dankzij een brasem van meer dan vijf pond en de derde prijs was wederom voor de heer v. Wijk. Bijzonderheid bij deze wedstrijd was dat mevr. Huizenga waarschijnlijk het reglement niet goed had gelezen, want zij presteerde het om een eend te vangen, maar we hebben haar duidelijk gemaakt dat eenden niet meetellen voor de prijzen. De eend is er trouwens zonder kleerscheuren van af gekomen.

POSO viscompetitie | wedstrijd 3

Op 22 juli organiseerde de hengelclub Foxhol zijn derde wedstrijd van de POSO viscompetitie 2020. Ook nu waren er weer tweeendertig dames en heren, die hun stinkende best deden om een visje te verschalken in de grote vijver van het Gorechtpark. Naast het vissen is het sociale aspect minstens zo belangrijk bij dit evenement. Er werden weer vele ervaringen uitgewisseld over gigantische vangsten elders, waar dan helaas geen getuigen bij aanwezig waren. Vooral de dames, die veelal bij elkaar zitten, hebben elkaar elke wedstrijd weer veel te vertellen. De volgende en laatste wedstrijd is op 5 augustus. De uitslag van deze derde wedstrijd was als volgt: de eerste prijs was, het wordt eentonig, wederom voor de heer Douma, nummer twee is geworden de heer Brugge en dankzij een brasem van bijna vier pond, ging de derde prijs naar de heer van Emmerik, die hierdoor zijn zwager ruimschoots versloeg.

 

POSO viscompetitie | wedstrijd 4

Op 5 augustus organiseerde de hengelclub Foxhol zijn laatste wedstrijd van de POSO  viscompetitie 2020. Met gemiddeld 35 deelnemers, waarvan zeven dames, is er vier wedstrijden op rij van eind juni tot begin augustus één keer in de veertien dagen met veel plezier gevist in de grote vijver in het Gorechtpark. Voor dit jaar waren de regels aangescherpt vanwege de coronacrisis en is samenscholing zo veel mogelijk vermeden. De anderhalve meter maatregel werd alom gerespecteerd. Duidelijk was te merken dat we hier te maken hebben met de kwetsbare groep. Maar des te meer was er de waardering dat deze competitie toch door heeft kunnen gaan, waarbij van de zijde van de POSO, er geen inleggeld werd gevraagd, ook al om zo veel mogelijk contact te vermijden.  De uitslag van de vierde en laatste wedstrijd was opmerkelijk omdat er twee dames eindigden bij de eerste drie. De eerste prijs was eindelijk een keer niet de heer Douma, maar de heer van Wijk  nummer twee is geworden mevrouw Smit en de derde prijs was voor mevrouw Huizenga. Ook bij de einduitslag over vier wedstrijden was er een dame vertegenwoordigd bij de eerst drie, n.l. mevrouw Mulder, die daarmee haar man ruimschoots versloeg. Met voor iedereen dezelfde toepasselijke prijs werd het seizoen afgesloten.

 

 

POSO viscompetitie | EINDUITSLAG

Einduitslag POSO viscompetitie 2020

1 A.Douma 21 E.Danoe
2 D.v.Wijk 22 H.v.Lune
3 mevr. Mulder 23 F.Niezen
4 H.Brugge 24 mevr. Van Gennip
5 B.Mulder 25 A.Mulder
6 mevr. Huizenga 26 J.Zuur
7 H.Imbos 27 J.Poort
8 K.Korf 28 C.v.Leeuwen
9 J.Vinckers 29 E.Luiken
10 M.v.Emmerik 30 F.Borghuis
11 mevr. Smit 31 D.de Boer
12 S.Roukema 32 A.Steenbergen
13 G.Velthuis 33 A.Kasto
14 mevr.de Graaf 34 Mevr. Timmer
15 R.Westra 35 P.Buiter
16 G.v.Lune 36 J. Bally
17 K.Huizenga
18 mevr.Scherpenhuizen
19 G.Molema
20 W.Kleef

Bij gezond en welzijn en hopende dat de coronaviris ons niet meer in zijn greep heeft, zal er in 2021 weer een POSOviscompetitie plaatsvinden, georganiseerd door de hengelclub Foxhol. Noteer de datums alvast: 23 juni, 7 juli, 21 juli en 4 augustus.