POSO | Lotgenoten Oogcontact

In 2015 is in samenwerking met Kwartier Zorg en Welzijn de Lotgenotengroep Oogcontact opgericht. Deze activiteit was al vanaf het begin een groot succes. Het blijkt dat met deze activiteit in een grote behoefte wordt voorzien. Het sociale contact is groot. Vooral de herkenbaarheid van het zich in dezelfde situatie te bevinden is voor de deelnemers van grote waarde. Het POSO heeft voor deze activiteit ook weer een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers gevonden voor begeleiding en organisatie. In 2017,2018 is het aantal deelnemers weer toegenomen en wordt ook voor 2020 uitbreiding in het aantal deelnemers verwacht. Voor 2020 staan tenminste vier bijeenkomsten gepland. Voor data en tijden kijk op onze agenda.

De verslagen van deze bijeenkomsten vindt U op hieronder (incl. beeldmateriaal)