Lotgenoten

POSO | Lotgenoten

In 2015 is in samenwerking met Kwartier Zorg en Welzijn de Lotgenotengroep Oogcontact opgericht. Deze activiteit was al vanaf het begin een groot succes. Het blijkt dat met deze activiteit in een grote behoefte wordt voorzien. Het sociale contact is groot. Vooral de herkenbaarheid van het zich in dezelfde situatie te bevinden is voor de deelnemers van grote waarde.

Op donderdag 22 september 2016 vond de aftrap plaats van een ‘dementievriendelijke gemeenschap’  in de Reensche Compagnie in Hoogezand. De bijeenkomst was georganiseerd door Alzheimer Nederland (afdeling Groningen), het POSO en de gemeente Hoogezand-Sappemeer, met als doel het onderwerp dementie onder de aandacht te brengen. De zaal zat vol met zo’n 80 bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers, professionals, die ieder op hun eigen manier te maken hebben met dementerende in het dagelijks leven.

Het POSO heeft voor deze activiteiten ook weer een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers gevonden voor begeleiding en organisatie. In 2017,2018 is het aantal deelnemers weer toegenomen en wordt ook voor 2020 uitbreiding in het aantal deelnemers verwacht. Voor 2021 staan tenminste vier bijeenkomsten gepland, maar vanwege de corona situatie zijn data en tijden hiervan nog niet bekend. Kijk regelmatig op onze agenda voor aanpassingen van het programma.

Oogcontact

Dementie