Op dit moment zijn er vanwege de corona situatie geen bijeenkomsten gepland.

Lotgenotengroep Dementie

Startbijeenkomst ‘dementievriendelijke gemeenschap’ zeer geslaagd

In Nederland hebben op dit moment ongeveer 250.000 mensen dementie. Van hen lijdt ongeveer 70% aan de ziekte van Alzheimer. De hersenen zijn waarschijnlijk het meest complexe systeem van de mens. Hersenen zorgen ervoor dat mensen ingewikkelde problemen kunnen oplossen en steeds weer nieuwe zaken lang kunnen onthouden. De hersenen zijn zo complex dat de echte werking ervan nog lang niet is doorgrond.

Op donderdag 22 september 2016 vond de aftrap plaats van een ‘dementievriendelijke gemeenschap’  in de Reensche Compagnie in Hoogezand. De bijeenkomst was georganiseerd door Alzheimer Nederland (afdeling Groningen), het POSO en de gemeente Hoogezand-Sappemeer, met als doel het onderwerp dementie onder de aandacht te brengen. De zaal zat vol met zo’n 80 bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers, professionals, die ieder op hun eigen manier te maken hebben met dementerende in het dagelijks leven.

Wethouder Peter Verschuren opende de bijeenkomst: ‘De gemeente Hoogezand-Sappemeer telt nu zo’n 500 mensen met dementie, de komende jaren zal dat aantal nog flink toenemen. Zo heeft 1 op de 8 inwoners in deze gemeente te maken met iemand met dementie in zijn omgeving!’ Daarom is het van belang om samen als gemeenschap in te zetten op de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit kunnen we alleen realiseren als we weten hoe en wat we moeten en kunnen doen.

Ina Holtrop en Wycher van den Bremen namen de deelnemers op een interactieve wijze mee om bewustwording te creëren. Van den Bremen kroop in de rol van een persoon met dementie en liet de deelnemers op die manier beleven hoe je iemand met dementie herkent en hoe je hiermee om kunt gaan. Ze lieten vooral het publiek meepraten, creëerden ruimte voor hun verhaal. ‘Het is voor iedereen anders, geen situatie is gelijk en dat maakt het juist ingewikkeld, luister daarom goed naar elkaar!’ vertelde een deelnemer.

Een aantal deelnemers bleek niet te weten waar ze met hun vragen over dementie terecht kunnen. Daarover kwamen een professional van het sociaal team aan het woord, de sociaal beheerder van het Woldwijckcentrum en een vrijwilligster van WISP.

Na de pauze interviewde Maaike Louwsma, werkzaam bij het steunpunt mantelzorg van Kwartier Zorg&Welzijn, Dora Ronde van team 290 en een mantelzorger. Haar man is nog jong en heeft al dementie. Uit het interview bleek hoe ingewikkeld het soms kan zijn om iemand met dementie te herkennen, hoe je daarmee om moet gaan en bij wie je terecht kan voor vragen en ondersteuning. Vooral in het begin is er sprake van ontkenning “Met mij is niets aan de hand!”

Dan kan het goed zijn om via de naaste familie, die de beginnende dementerende kent en vertrouwd, hem/haar zo ver te krijgen om naar de huisarts te gaan. Vooral het omgaan met een zeer sterk veranderend karakter is moeilijk. “Het is mijn man niet meer.” “Mijn vader ken ik niet meer.” Daarin kan een lotgenotengroep de mantelzorgers ondersteuning bieden.

Team 290 van Lentis is er voor mensen met dementie en voor mantelzorgers. Voor mantelzorgers, die alleen achterblijven als hun dementerende partner naar een verzorgingstehuis gaat, blijft het moeilijk ondersteuning te krijgen. Er is, zoals eerder benoemd, wel een lotgenotengroep. Verder wordt er gewerkt aan een vergroting van het netwerk en betere verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties waar het de dementievriendelijke gemeenschap betreft. Een mooie uitspraak van Wycher: “Stoppen met wat niet werkt, doorgaan met wat wel werkt.”

De eerstvolgende stap is om vrijwilligersorganisaties uit te nodigen om de intentieverklaring voor ‘dementievriendelijke gemeenschap’ te ondertekenen. Deze ondertekening vond plaats op 2 november 2016.