INTERNATIONALE
DAG VAN DE
OUDEREN

I.v.m. de Coronacrisis wordt deze activiteit  dit jaar op beperkte wijze gevierd. Verdere informatie volgt t.z.t.  

 

Al sinds 1994 wordt elk jaar, door het POSO, middels diverse activiteiten, aandacht besteed aan 1 oktober, de Internationale  Dag van de Ouderen. Elk jaar weer wordt er door de commissie Dag van de Ouderen een prachtig programma samengesteld.  Dit betekent dat er de hele dag en ’s avonds activiteiten worden georganiseerd samen met de verschillende verzorgingscentra en wijkcentra. De programma’s zijn ook toegankelijk voor niet bewoners. In alle centra zijn gemeenteraadsleden aanwezig om te helpen de Dag van de Ouderen tot een succes te maken. Deze medewerking wordt door de ouderen als zeer positief ervaren.

Maandag 2 oktober was de Internationale Dag van de Ouderen 2017. Deze dag werd ook groots gevoerd in onze gemeente. Het startsein voor de Dag van de Ouderen werd gegeven door onze burgermeester d.m.v. het hijsen van de vlag. Bij gebrek aan een vlaggenmast werd deze keer onder grote hilariteit de vlag uitgerold vanaf het dak. Het was voor het eerst dat de opening plaatsvond bij Langkoeas de Surinaams-Javaanse woongemeenschap. De ontvangst was aller hartelijkst onder andere door dames in prachtige kledij. We werden getrakteerd op heerlijke hapjes, vrolijke muziek en een prachtig gedicht. 

Verder waren er activiteiten in de volgende centra:

In Het Spinnenweb met een zangeres en een verhalenverteller en kon men zich opgeven voor een heerlijke lunch. In Voor Anker met muziek van Ede Staal en een snel tekenaar, die leuke tekeningen maakte van de bezoekers. In De Reensche Compagnie was de ochtend gevuld met theater en muziek. In Sint Jozef was er een muzikale cocktailmiddag. In De Burcht was er een optreden van “In de zingende Notenboom” Al met al weer een zeer geslaagde Dag van de Ouderen.