De activiteiten van het POSO zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van alle ouderen in Midden-Groningen te bevorderen en hun netwerk te vergroten zodanig dat zij beter kunnen participeren in de samenleving. Het POSO is innovatief en houdt zich o.a. bezig met vernieuwing en uitbreiding van haar activiteiten binnen de doelstelling. De activiteiten blijken zeer succesvol en voorzien in een behoefte. Vooral het sociaal aspect speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Op het tijdstip van publicatie van deze uitgave van Posotief zijn er van veel activiteiten de data nog niet definitief vastgesteld. Er moeten nog afspraken met derden gemaakt worden om verdere invulling te geven aan ons jaarprogramma. Ook is nog niet zeker in hoeverre de Corona pandemie nog roet in het eten kan gooien.

Gepubliceerd programma is dan ook geheel vrijblijvend en zal ongetwijfeld nog voor een groot deel in de loop van het jaar wijzigen. Activiteiten waarvan de data al wel, zij het onder voorbehoud, ingevuld kunnen worden, zoals van de Zomeractiviteiten hebben we al wel vermeld. Bij een aantal  activiteiten is het noodzakelijk dat men zich van tevoren opgeeft; informatie hierover volgt later.

Van de volgende activiteiten worden de data later bekend gemaakt:

  • Culturele activiteiten o.a. i.s.m. de Poëten van Poso en Muzikale activiteiten i.s.m. derden.
  • Ontspanningsmiddagen en Culturele activiteiten in Woonzorgcentra Sint Jozef en De Burcht.
  • Voorlichtingsmiddagen in diverse wijkcentra.
  • Bijeenkomsten van de Lotgenotengroep ‘Oogcontact’.   
  • Uitstapjes naar vroeger samen met een Posovrijwilliger.
  • In samenwerking met Kielzog worden verschillende cursussen uitgekozen voor 50-plussers.
  • Activiteiten in samenwerking met het Aletta Jacobs College, zoals Koken voor 50+ mannen.

Uitgebreide informatie en ontbrekende data volgen in de volgende edities van Posotief en op onze website.