Helaas moeten wij u berichten dat de scootmobieltocht van 9 juni i.v.m. de Coronacrisis niet doorgaat. We zijn bezig met het organiseren van de scootmobieltocht van 30 juni en hopen dat die wel doorgaat. Zonder tegenbericht mag u er van uitgaan dat deze tocht doorgaat. Deze tocht, inclusief koffie/thee met gebak, wordt u aangeboden door POSO. Ik hoop u de 30ste bij het gemeentehuis te ontmoeten.

met vriendelijke groet,

Wiebren Kraeima