POSO |VRIJWILLIGERS

Gaat U de uitdaging aan?

De stichting POSO is een vrijwilligers-organisatie en een overlegorgaan van samenwerkende ouderenorganisaties in Midden – Groningen.

Het POSO zoekt actieve samenwerking met partnerorganisaties in de nieuwe gemeente Midden-Groningen, waarbij de eigen identiteit van elke organisatie geborgd moet blijven.

Het POSO werkt met verschillende actieve werkgroepen, zoals daar zijn: Leiding en bestuur; Voorlichting; Zomeractiviteiten; Culturele activiteiten; Lifestylebeurs; Dag van de Ouderen; Nordic Walking; Walking Football; Computercursussen; Seniorenritten; Vrienden van het POSO; Redactie Website en uitgave Posotief en Activiteiten A.J.C. (een aantal  activiteiten worden i.s.m. het Aletta Jacobs College uitgevoerd).

Tevens vallen onder het POSO de volgende logenoten contactgroepen: Slechtziendengroep “Oogcontact” en de groep Scootmobielrijders. Deze lotgenotengroepen tonen aan dat het uitwisselen van onderlinge ervaringen en het samen delen van hun beperkingen leiden tot het beter accepteren ervan en het vergroten van hun netwerk. Vanuit de werkgroep dementie is gestart met een lotgenotengroep mantelzorgers dementie.

Het POSO stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen optimaal te behartigen en waar mogelijk samen te werken in aangelegenheden die de belangen van ouderen direct of indirect raken.

Met bovenstaande wordt beoogd alle ouderen zo lang mogelijk deel te laten nemen aan onze participatiesamenleving. Doordat de ouderen aan zowel informerende, en adviserende bijeenkomsten en aan activiteiten kunnen mee doen worden zij in staat gesteld een “netwerk” op te bouwen.

Stichting Kwartier Zorg & Welzijn:

Het POSO wordt ondersteund door de Stichting Kwartier Zorg & Welzijn (KZW). In samenwerkingen met KZW heeft het POSO een forse subsidie van het fonds FNO verkregen.

Samen wordt vormgegeven aan de cursus Grip & Glans en Zicht op evenwicht

Gemeente Midden – Groningen

Het POSO ontvangt van de gemeentesubsidie op basis van wederkerigheid. Dit betekent dat in ruil voor subsidiegelden een aanbod wordt gerealiseerd op basis van vraag van de brede doelgroep ouderen.

2018 en volgende jaren:

Wil het POSO, samen met alle partnerorganisaties, alle ouderen in Midden-Groningen informerend en activerend wegwijs maken in onze samenleving en hen in staat stellen hun eigen netwerk verder uit te bereiden dan gaan wij ervan uit dat al onze activiteiten gefaciliteerd worden door de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Gaat U de uitdaging aan?

Bent u op zoek naar:

  • Een nieuwe uitdaging?
  • Veel contacten met mensen op allerlei plaatsen
  • Zinvol werk in een gezellige organisatie, zoals het POSO?

Dan biedt het POSO u een interessante functie aan.

Dit alles in het kader om alle activiteiten die het POSO onderneemt in stand te houden. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.poso-middengroningen.nl Voor een vrijblijvend gesprek zonder verplichtingen kunt u zich opgeven bij het secretariaat van het POSO: Mevrouw Grietje van der Tuin; Telefoon: (0598) – 39 29 38; Mail: info@poso-middengroningen.nl      

Ook kunt u zich opgeven door het invullen van dit formulier en deze inleveren bij één van de vrijwilligers van het POSO.

POSO | SMOELENBOEK